VV ALEM GAAT OUD IJZER OPHALEN


Deze extra inkomsten zijn hard nodig omdat de rommelmarkt en wilddraaimiddag etc. duidelijk minder geld in het laatje brengen.
En de kosten voor onze vereniging alleen maar meer worden rioolaansluiting,water, gas, stroom onderhoud beregeninginstallatie en gebouw etc.

v.v. Alem is voornemens om iedere eerste zaterdag van de maand om de 2 maanden, oud ijzer op te halen (niet van te voren klaar zetten).
(2 oktober 2011 , 4 december 2011 , 5 februari 2012 , 1 april 2012 , 3 juni 2012)

Wilt u het eerder kwijt we hebben een depot bij aannemingsbedrijf J.A. van Boxtel bv achter op het terrein daar kunt u het elke zaterdagochtend brengen .