Koninklijke onderscheiding
voor Tonny van Lent
In de gemeente Maasdriel zijn vrijdag 24 april tien inwoners koninklijk onderscheiden. De jaarlijkse lintjesregen verliep dit jaar anders dan gebruikelijk. Dit heeft te maken met de maatregelen die gelden in de aanpak van het coronavirus. Burgemeester Van Kooten verraste de te decoreren inwoners vrijdagochtend met een telefoontje om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Tonny van Lent werd door burgemeester Hennie van Kooten telefonisch op de hoogte gesteld.
(Foto: Gerard van Mook)

Ook onze voorzitter Tonny van Lent werd door burgemeester Hennie van Kooten telefonisch op de hoogte gesteld van zijn benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau, vanwege zijn grote verdiensten voor de Alemse gemeenschap en in het bijzonder voor V.V. Alem. De onderscheiding zal op een later tijdstip worden uitgereikt.
V.V. Alem is bijzonder trots dat onze voorzitter zo’n grote eer te beurt valt. Wij feliciteren Tonny van harte met deze welverdiende onderscheiding.

Uitreiking op een later moment
Het opspelden van de versierselen gebeurt op een later moment. De Kanselarij der Nederlandse Orden stelt één landelijke datum vast waarop deze feestelijke gebeurtenis alsnog plaats kan vinden in het bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden.

Foto's © v.v.Alem - Gerard van Mook