Jaarvergadering 2019


Op donderdagavond 21 November 2019 vond de jaarvergadering plaats in de kantine van v.v.Alem.
64 leden waren aanwezig, er waren 8 afmeldingen.
De voorzitter heet iedereen van harte welkom, in het bijzonder onze ereleden, trainers, leiders, kantinebeheerders en vrijwilligers en opent de vergadering om 21.25 uur

In het jaarverslag, dat is opgesteld door bestuurslid Piet van Boxtel, komen nagenoeg alle prestaties, activiteiten en gebeurtenissen van het afgelopen seizoen aan bod, waarbij op het beeldscherm foto's van de diverse gebeurtenissen worden getoond.
Aan het slot van het verslag worden de in de afgelopen jaargang overleden Theo (Thé) Hanegraaf en oud-trainer Nico Rovers herdacht.

Lees HIER het Jaarverslag
Penningmeester Gerard van Groeningen licht de jaarcijfers toe met behulp van een Power Point presentatie en meldt met trots dat de vereniging ook afgelopen seizoen weer zwarte cijfers heeft geschreven.

Secretaris Gerard van Mook presenteert de plannen omtrent het verduurzamen van sportpark "De Oude Maas".
Het afgelopen jaar is VV Alem stevig aan het werk geweest om ons sportcomplex 'De Oude Maas' zoveel als mogelijk te verduurzamen.Samen met 'De Groene Club' van de KNVB hebben we een plan opgesteld om stapsgewijs de verduurzaming aan te pakken.
Inmiddels hebben we al veel plannen gerealiseerd. Wat hebben we gedaan o.a.:


Al deze investeringen kosten veel geld, we hebben daarom besloten om een obligatielening uit te brengen voor een maximum bedrag van € 25.000,00, tegen een rentevergoeding van 1%.
Lees hier de details van de obligatielening >>


Er waren geen bestuursmutaties deze jaarvergadering.
Tonny van Lent, Gerard van Mook en Niels Steenbekkers waren aftredend en worden herkozen.


Alem voorzitter Tonny van Lent deelt o.a. het volgende mede:


Na de rondvraag inclusief dankwoordje van Jos van Boxtel sluit voorzitter Tonny van Lent om 22.25 uur de vergadering.