vv Alem zoekt kantinebeheerder (m/v)
Voor het nieuwe voetbalseizoen is Voetbalvereniging Alem

op zoek naar een

Kantinebeheerder (m/v)

De werkzaamheden zullen vanaf medio augustus 2019 plaatsvinden

op donderdagavond, op zondag en, gemiddeld 1 keer per maand, op zaterdag.

Sollicitaties kunt u richten aan:

Gerard van Mook, Meerenstraat 9, 5335 LD Alem

Email: secretaris@vvalem.nl (telefoon 06-46 60 05 76).


Voor nadere informatie omtrent de inhoud van de functie kunt u contact

opnemen met Peter van Boxtel: 06-46 02 71 00.

Email: pvanboxtel@live.com